Pla Director de Desenvolupament Local

Compartir

A ON? MONTORNÈS DEL VALLÈS

Aquest estudi, defineix les línies d’actuació municipals en matèria de desenvolupament local  i estableix les estratègies o accions concretes amb una temporalització de les propostes sorgides. Inicialment es procedeix a fer la recollida d’informació i dades necessàries per elaborar un mapa socioeconòmic de la realitat del municipi. Per dur a terme aquesta cerca d’informació actualitzada s’han consultat dades d’organismes com l’IDESCAT i l’Observatori Centre d’Estudis del Vallès Oriental. També han estat referents les entrevistes, reunions d’equip i trucades amb els agents socials i econòmics vinculats directa o indirectament amb l’àrea de promoció econòmica.

Finalitzada aquesta fase inicial s’ha procedit a  complementar els resultats a partir d’un anàlisi DAFO a partir de la realitat actual presentant els resultats en quatre grans àrees:

-Territori: Trets geogràfics i característiques demogràfiques.

-Activitat econòmica.

-Mercat de Treball-Ocupació.

-Comerç.

També et pot interessar...