Economia verda i circular:

Accions diverses de sensibilització i formació envers l’economia verda i circular. Definició estratègica de comunicació i disseny de productes.

Identifiació d´iniciatives/experiències en economia circular. Detecció d´empreses interessades (base de dades)

-Difusió de Seminaris d’Ecoinnovació, per a la divulgació dels Cupons d’Ecoinnovació.

-Proposta del Mapa de Recursos Vallès Circular: recull d’ofertes per empreses: recopilació dades, presentació de propostes a empreses interessades i seguiment del projecte .

Jornada “Vallès Circular – Espai de trobada d’empreses per aprendre i fer negocis amb l’economia circular” (Suport Dept. Territori i Sostenibiliat). Prospecció d’ empreses per al market place, aspectes de comunicació i difusió.
30 de març de 2017 – Lloc: ESDI Sabadell

Butlletí d´economia circular i agenda d´actes.

Creació del lloc web: www.vallescircular.com i xarxes socials vinculades.

Sensibilització i acompanyament a l´emprenedoria en economia circular.

Veure projectes d' economia circular

Economia social (ESS):

Sensibilització en economia socials als ajuntaments del Vallès Occidental: organització de jornades, tallers, formació, networkings amb l´objectiu de fomentar l´economia social i la RSE (Responsabilitat social de les empreses).

Gestió, seguiment i coordinació de projectes d´economia social en el marc de les convocatòries de la Xarxa d´Ateneus cooperatius del programa Aracoop (Ordre TSF/315/2016).

-Suport i dinamització de projectes i iniciatives d´innovació social,  territorial i promoció de l´activitat econòmica.

Impuls del treball en xarxa i promoció del coneixement i la innovació.

-Difusió via web/xarxes socials.

Foment de l´economia social i del tercer sector:  mapes de l´economia social d´un determinat territori, webs específiques, etc.

Formació específica en economia social: càpsules dirigides a demandants d´ocupació impartides en diversos municipis/ajuntaments.

Veure projectes d' Economia social

Economia blava:

L’Economia blava inclou activitats totes aquelles activitats vinculades al sector marítim:  gestió de ports, construccions i serveis navals, pesca, esport i oci vinculat al mar..amb perspectiva de sostenibilitat.

Organització de visites amb emprenedors/es al Port de Barcelona en el marc de diversos projectes de l’ AMB.

-Assistència a xerrades d’ economia blava (Saló Marítim Internacional de Barcelona) -any 2023.