Treball en xarxa

Treball en xarxa amb els agents del territori

Innovació i talent

Disseny de projectes i programes amb noves metodologies d’intervenció: innovació oberta, adaptació al canvi i la millora permanent.

Empresa/Indústria 4.0

Dinamització de punts PAE i polígons industrials. Eines de geolocalització de naus buides i serveis

Difusió dels projectes

Creació de publicacions, guies i materials per facilitar la implementació dels projectes

Noves economies emergents

Experiència en projectes d' economia social i solidària, economia circular i forment de la RSE

Projectes km0

Proximitat i l' impacte dels projectes en la mateixa comunitat i/o territori.

Actuacions

0

Entitats/Organismes

0

Contactes

0

Seguidors

0

Serveis prestats a: