Experiència en l’ assessorament a empreses (PIMES i autònoms).

Funcions:

Assessorament sobre ajuts municipals i supramunicipals: línies de subvencions per a empreses i comerços, ajuts a la reactivació empresarial, kit digital.

Tramitació dels ajuts: verificació de la documentació, requeriments i/o justificació.

Acompanyamenta l’activitat emprenedora. Reconeixement a l’esperit emprenedor.

Presa de contacte amb agents del territori: centres d’ innovació, agrupacions empresarials, etc…

-Serveis de suport per a la realització de tràmits per a la creació de l’empresa i/o per a la sol-licitud de subvencions.

Suport a empreses de recent creació per millorar la seva competitivitat i consolidar-se en el mercat.

-Assessorament relatiu a serveis d’allotjament empresarial: vivers d’ empreses, tant públics com privats.

Dinamització de l’activitat econòmica als PAES (Polígons d’ Activitat Econòmica) i sensibilització en matèries d’interès empresarial.

Foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Suport i acompanyamenta la internacionalització per mitjà de programes supramunicipals (AMB, consells comarcals…).

Gestió de la formació empresarial: contacte amb formadors/es, calendari formatiu…