Àmplia experiència com a prospector d’ empreses realitzant les següents tasques:

-Interlocució directa de l’ empresa amb l’ administració local o supramunicipal, oferint la cartera de serveis, ajuts, serveis i recollida de necessitats concretes.

Captació d’ ofertes de feina: borsa de treball per a la recerca de personal, de forma coordinada amb els/les tècnics/ques d’ ocupació. Intermediació laboral directa.

Prospecció empresarial en el marc dels programes ocupacionals SINGULARS i ORIENTA del SOC. Captació d’ ofertes de feina i alumnes en pràctiques del programa Singulars. Coordinació amb les tècniques que tutoritzen els beneficiaris del programes, organització de visites a les empreses i signatures dels convenis de pràctiques.

Informació i orientació sobre tràmits i recursos adreçats a les empreses.

Sinèrgies empresarials amb d’ altres empreses i agents del territori.

Dinamització de polígons i foment del teixit associatiu als PAES.

Assessorament personalitzat per a la competitivitat empresarial, l’ economia circular i la indústria 4.0 entre d’ altres.

Ús de de diversos aplicatius en la gestió de les bases de dades empresarials: XALOC (DIBA) SPIN (ajuntaments).

Visites conjuntes amb d’ altres tècnics/ques a indústries del territori que considerem rellevants en innovació, indústria 4.0, plans d’ igualtat….