He posat en marxa diferents projectes en cadascun dels àmbits d’ actuació, implementant les fases previstes i prestant serveis a la següent tipologia d’ organismes:

  • -Administració pública, amb experiència professional en el camp del desenvolupament local i les polítiques socials i de foment de l’ ocupació al territori, tant en organismes municipals com supramunicipals.
  • -Associacions i entitats socials, donant resposta a les necessitats que tenen les entitats en aquests temps de canvis i de nous reptes, amb ampli coneixement del sector del comerç minorista així com entitats veïnals amb projectes socials.
  • -Empreses socials/Cooperatives, gestionant projectes d’emprenedoria social i RSE en el marc de l’economia social i de les empreses en general.

Tipologia de projectes gestionats:

Plans estratègics de desenvolupament local, plans de reactivació econòmica en motiu de la COVID-19.

Projectes vinculats a programes del SOC (AODL, projectes Innovadors i Experimentals, projectes ocupacionals (Garantia Juvenil, Joves per l’ Ocupació, Espais de recerca de feina, etc…),

Projectes del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona: Treball Talent i Tecnologia (TTT), Projectes Singulars i de Suport a la Indústria, formacions del Recull d’ activitats de suport al teixit empresarial, etc…

Plans de reactivació econòmica, prioritzant el treball en xarxa, el foment de les noves economies emergents i els projectes de dinamització territorial.

Ampli coneixement del territori: La majoria dels projectes han estat executats al Baix Llobregat-Àrea Metropolitana, Vallès Occidental, Vallès Oriental i al Bages.

La gestió dels projectes inclou totes les fases: 

a) Inici/disseny del projecte: redacció i validació del projecte en l’ equip de treball, creació del calendari, indicadors i objectius a assolir.

b) Execució: Captació de persones i/o empreses benefiàries, contacte amb proveidors, empreses de formació i consultores externes.

c) Seguiment i control: seguiment dels expedients, pressupost, calendari  de les accions previstes, coordinació amb organismes gestors externs.

d) Tancament i justificació

Àmplia experiència en redacció de bases, plecs de condicions, informes tècnics, seguiment de contractacions menors, etc.

Habituat a l ús d’ intranets/eines de gestió i seguiment de programes: GIA (SOC), Xarxa Xaloc (DIBA), registre (ABSIS), etc.

Cercador de projectes: OBRIR