Experiència en l’ assessorament a demandants d’ ocupació i participants de programes ocupacionals (SOC)

Funcions:

-Assessorament, orientació laboral personalitzada, disseny d’un itinerari de recerca de feina, acompanyament i suport de forma individual. A través d’entrevistes individualitzades, s’acompanya i s’assessora a les persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, donant-los eines i estratègies per definir el seu projecte professional. L’objectiu del servei és millorar les capacitats professionals i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones usuàries.

Atenció individualitzada on es té en compte les necessitats de la persona i en quin punt es troba en el seu procés de recerca de feina.

Gestió de borses de treball local en diversos ajuntaments a través del suport de l’aplicatiu Xaloc de la Diputació de Barcelona.

Gestió d’ espais per a la recerca de feina. (Club de Feina): espai equipat amb ordinadors per a la ciutadania amb el suport de l’equip tècnic orientador.