Actuacions dirigides a persones emprenedores, PIMES i Indústria:

Empresa/Indústria:

Prospecció empresarial directa i captació d’ ofertes de treball (borsa de treball municipal, programes ocupacionals...).

Impuls de l’associacionisme empresarial als PAES: contacte amb les entitats existents, trobades empresarials (PIMEC, UPIC…), sensibilització vers l’ associacionisme industrial (casos d’ èxit).

-Creació del catàleg de serveis d´empresa i difusió del potencial industrial local per captar noves inversions al municipi o zona.

Actualització de qualsevol tipus de base de dades empresarial (Xaloc, Spin…)

Geolocalització d’empreses en mapa. Ubicació de negocis, empreses segons categoria amb adaptació per a dispositius mòbils.

Suport en la recollida de dades dels polígons industrials: infoPAE, naus buides. Diagnosi del teixit productiu del territori amb anàlisi DAFOde qualsevol municipi/àrea geogràfica.

Organització de jornades i sessions dirigides al PIMES i indústries: sostenibilitat als PAES, comunitats energètiques, descarbonització…

Emprenedoria:

Formació per a persones emprenedores -tallers específics-. Gestió de la formació del Recull d’activitats de suport al teixit empresarial (DIBA)

Dinamització d’ espais amb vivers d´empreses: normativa, cessió d’ espais, interlocució amb potencials emprenedors/es.

Foment de l’ emprenedoria social: formació específica, xarxa d’ emprenedors/es, trobades i networkings…

Veure projectes d' empresa-Indústria