Gestió de formacions en l’ àmbit de l’ ocupació i l’ empresa

Funcions:

Gestió d’accions formatives per a l’ administració pública: calendarització, contacte amb empreses externes/formadors, contractacions menors, seguiment assistència, sol·licitud i justificació de les accions formatives del Recull d’ activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona.

Càpsules formatives per a projectes ocupacionals: impartició de les formacions, seguiment de les assistències (GIA/altres) amb material didàctic disponible. 

       

-Tutorització de grups: Acompanyament a la inserció, gestió d’ espais de recerca de feina i/o aprenentatge en noves tecnologies (TIC), aules d’ aprenentatge.