Anàlisi del teixit industrial

A ON? BAIX LLOBREGAT Aquest estudi ha estat la primera fase prèvia al disseny i posada en marxa d’ un cercador de naus buides i locals de lloguer, amb l’ objectiu d’ oferir una nova eina que permeti captar nous inversors i oferir les potencialitats del territori. Com s’ ha portat a terme? -Identificant els …

Reactivació social i econòmica davant la crisi del COVID-19

A ON? BAIX LLOBREGAT La crisi provocada per la pandèmia de la Covid19 implica conseqüències sanitàries, socials i econòmiques en tots els àmbits afectant de molt a prop les administracions locals. Davant d’ aquesta pandèmia, els ajuntaments i les administracions supramunicipals han de donar resposta a la ciutadania a partir d’ un pla dinàmic  que …

Diagnosi empresarial

A ON? VALLÈS ORIENTAL Detecció de necessitats empresarials i identificació d’ oportunitats de cooperació entre les empreses. Es porta a terme un diagnòstic de l’empresa, focalitzant els següents aspectes: Responsabilitat social i mediambiental Comunicació, màrqueting i mercat Estratègia global de l’empresa Innovació Metodologia: combinar la recollida d’informació massiva (enquesta) amb mètodes qualitatius (entrevistes) Activitats complementàries: …

Pla Director de Desenvolupament Local

A ON? MONTORNÈS DEL VALLÈS Aquest estudi, defineix les línies d’actuació municipals en matèria de desenvolupament local  i estableix les estratègies o accions concretes amb una temporalització de les propostes sorgides. Inicialment es procedeix a fer la recollida d’informació i dades necessàries per elaborar un mapa socioeconòmic de la realitat del municipi. Per dur a …