Reactivació social i econòmica davant la crisi del COVID-19

Compartir

A ON? BAIX LLOBREGAT

La crisi provocada per la pandèmia de la Covid19 implica conseqüències sanitàries, socials i econòmiques en tots els àmbits afectant de molt a prop les administracions locals. Davant d’ aquesta pandèmia, els ajuntaments i les administracions supramunicipals han de donar resposta a la ciutadania a partir d’ un pla dinàmic  que faciliti la continuïtat de petites i mitjanes empreses, autònoms, suport al comerç de proximitat, restauració, indústria…i tots aquells sectors especialment afectats per la crisi.

En aquest cas s’ han treballat amb un equip multidisciplinar un Pla de reactivació amb les següents accions i/o fases:

-Treball previ de diagnosi socioeconòmica del municipi (evolució de l’ atur, ERTO’s i afilicacions a la Seguretat Social). Aquest document s’ ha treballat amb l’ objectiu de dur a terme una readiografia ocupacional del municipi.

-Anàlisi i proposta de modificació del calendari de pagament de tributs i exempció d’ algunes taxes específiques.

-Treball previ sobre per donar suport al teixit empresarial (assessorament legal extern, subvencions per a PIMES…)

-Disseny de mesures locals per al foment de l’ocupació: assessorament legal per a temes d’ ERTO  i ajuts concrets per la situació  creada per la COVID19. Incentius directes a la contractació: subvenció directe al cost contractual per a empreses del municipi que contractin persones en borsa de treball.

-Informació i difusió a empreses i comerços de reculls d’ ajuts i recursos externs i municipals.

-Impuls de l’ administració electrònica (formacions externes sobre l’ ús dels certificats digitals).

També et pot interessar...