La planificació estratégica territorial constitueix un element fonamental per a la posada en marxa de programes de desenvolupament local per afovir l’ equilibri entre territoris, la dinamització econòmica i el foment de l’ ocupació i la generació de nou teixit empresarial.

Treballo  noves línes de treball amb l’ objectiu de promoure una millora en l’assoliment de resultats i en la qualitat dels serveis, afavorint que tinguin un major impacte social. Disposo d’ àmplia experiència en la redacció de memòries, estudis, presentacions, infografies així com la dinamització de grups de treball.

Veure projectes de planicació estratègica