Impuls de les estratègies de concertació territorial

A ON? AL VALLÈS OCCIDENTAL Participem en les sessions tècniques d’impuls de les estratègies de concertació territorial del CCVOC. La idea d’aquestes sessions és la identificació la dels principals resptes sociocecòmicsdel territori amb l’ objectiu de donar resposta a l’ estratègia de concertació territorial. També han servit per identificar els actors que intervenen en l’ …

Sessió per a l’ impuls de perfils tècnics al sector del metall

El passat 20 de març de 2024 assistim a la presentació dels resultats d’una enquesta realitzada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar el talent a la indústria i fer palesa la dificultat per cobrir determinats perfils del sector del metall. D’aquesta sessió i a partir de la mostra obtinguda, s’extreuen diverses conclusions: Principal queixa: els llocs de …

Visites a l’entorn productiu

A ON? AL VALLÈS OCCIDENTAL En el marc de diversos programes ocupacionals, al llarg de 2023 i 2024 hem portat a terme la prospecció d’ empreses del territori, així com visites conjuntes amb d’ altres tècnics/ques de promoció de econòmica que participen en els Centre Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la Diputació …

Assistim a la presentació el portal Som Polígons

A ON? TERRASSA El passat 27/02 asssistim a la presentació del portal Som Polígons del CCVOC (https://sompoligons.cat/) com a nova eina per a la cerca de l’ oferta de naus i parcel·les industrials per a empreses que busquen allotjament empresarial. Entre d’ altres característiques, aquesta eina ofereix un directori de poligons, empreses, naus i solars …